top of page

Stemtherapie

Voorafgaand aan stemtherapie worden de stemmogelijkheden in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een persoonlijk gesprek, vragenlijsten en een stemonderzoek. Hiervan wordt een nauwkeurig schriftelijk verslag opgemaakt.

 

Cliënten die doorverwezen worden door NKO-arts kunnen bij ons terecht voor stemrevalidatie. Hierbij kan er een organische afwijking zijn aan de stemplooien (bv. stemplooiknobbels, poliep, oedeem, laryngitis e.a.). Laryngectomie-patiënten kunnen bij Sofie terecht.

 

Bij andere stemproblemen is er geen medisch aantoonbare oorzaak. De draagkracht van de stem kan plots veranderen in tijden van stress of vermoeidheid waardoor de stem hees, geknepen of gespannen gaat klinken. Dit kan al dan niet gepaard gaan met klachten van spanning rond het hals- en nekgebied. 

Individuen of beroepssprekers kunnen ook bij ons terecht voor stemoptimalisatie en uitspraaktraining. In dit geval wordt de uitspraak verfijnd door middel van articulatietraining. De mogelijkheden van eigen stem en spraak worden uitgebreid in kaart gebracht en besproken. Samen worden doelen opgesteld waarop tijdens de stem- en uitspraaktraining wordt gefocust. Mogelijke doelen zijn het wegwerken van regionale accenten, het uitbreiden van het stembereik, de basistoonhoogte verlagen of verhogen, een betere verstaanbaarheid ontwikkelen, leren roepen, etc. Tijdens stemtraining wordt steeds aandacht geschonken aan algemene lichaamshouding en ademhaling. 

Voor professionals bieden wij ook aangepaste coaching van stem- en presentatievaardigheden. Deze coaching is bedoeld voor mensen die dagelijks gedurende een langere periode voor een publiek spreken of presentaties geven zoals consultants, managers, leerkrachten, presentatoren e.a. Er worden relaxatietechnieken aangereikt en stemtechnieken aangeleerd om de stem zo optimaal mogelijk in te zetten. Daarnaast leren we hoe om te gaan met spreekangst en hoe lichaamstaal kan ingezet worden tijdens het geven van presentaties. Stem- en presentatiecoaching kan individueel of in groep gebeuren. 

bottom of page