top of page

Relatietherapie

In elke relatie zijn er soms spanningen en conflicten. Dit is normaal en hoort bij een gezonde relatie. Als deze lang aanhouden kan het aangewezen zijn om in relatietherapie te gaan. Zo kunnen zorgen over weinig verbinding, conflicten of overspel een aanleiding zijn om begeleiding te zoeken.

 

Dit gebeurt steeds met beide partners samen. We onderzoeken samen hoe jullie met de spanningen of conflicten kunnen omgaan. Bij zeer ernstige conflicten kunnen we nagaan of jullie de relatie willen verder zetten. Relatietherapie kan ook helpen om op een goede manier uit elkaar te gaan. Meestal is relatietherapie preventief en proberen we de relatie terug sterker te maken. 

In een eerste gesprek bespreken we jullie aanmeldingsklacht. Samen met de therapeut worden de interacties en de onderliggende emoties besproken waarmee jullie als koppel vast lopen. De therapeut geeft geen oplossingen, helpt jullie in de zoektocht naar een antwoord. De gesprekken duren ongeveer 1 uur. Tijdens de gesprekken zal de therapeut jullie aanmoedigen om intens met elkaars gevoelens bezig te zijn.  

bottom of page