top of page

Neurologische spraakrevalidatie

Neurologische taal- en spraakproblemen waarvoor u bij ons terecht kan zijn afasie, dysartrie en verbale apraxie. Deze taalproblemen (afasie) of spraakproblemen (dysartrie, verbale apraxie) kunnen ontstaan als gevolg van:

  • een niet-aangeboren hersenletsel (CVA, epilepsie, e.a.)

  • een neurodegeneratieve aandoening (bv. ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington,e.a.)

  • radiotherapie en/of chirurgie in het kader van een tongcarcinoom

 

Op maat van de cliënt worden oefeningen ter revalidatie of ter compensatie van de spraak- of taalproblemen geselecteerd. Hiervoor worden vooraf gestandaardiseerde testen afgenomen om de graad en de aard van taal- of spraakproblemen te bepalen. De taal- of spraakproblemen kunnen ook voorkomen in combinatie met slik- of stemproblemen. In dit geval wordt er tijdens de therapie gewerkt aan beide domeinen.

bottom of page